Reference

Izvedeni ugovori vrijedniji od 1.000.000,00 kuna

Naziv objekta
Površina NKP
Iznos bez PDV
Investitor
Godina
 • Obnova Fasade i zamjena vanjske stolarije hotel Palace – Opatija

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: 2.099.486,95 kn

  Investitor: Liburnija Riviera hoteli d.d., Maršala Tita 198, Opatija

  Godina: 2010-2011

 • Dogradnja osnovne škole Franje Petrića u Cresu

  Površina NKP: 505 m2

  Iznos bez PDV: 2.297.559,43 kn

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2010

 • Adaptacija Prometne škole u Rijeci

  Površina NKP: 366 m2

  Iznos bez PDV: 1.284.375,60 kn

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2010

 • Rekonstrukcija i adaptacija prostorija uprave KBC Rijeka

  Površina NKP: 208 m2

  Iznos bez PDV: 1.194.827,03 kn

  Investitor: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

  Godina: 2009

 • Ugovor br 100/06/2009 o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji poslove zgrade Slogin kula 2, Rijeka

  Površina NKP: 3.000 m2

  Iznos bez PDV: 8.617.325,44 kn

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2009-2011

 • Rekonstrukcija i prenamjena građevine “Dvorac Zrinski” u Brodu na Kupi – 3 etaže

  Površina NKP: 920 m2

  Iznos bez PDV: 3.819.386,13 kn

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2008-2010

 • Sanacija krovova Onkologije, ORL, Neurologije, Stare uprave, podova i stropova Poliklinike KBC Rijeka – po jednom ugovoru

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: 6.140.419,00 kn

  Investitor: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

  Godina: 2008-2009

 • Obnova pročelja i krova paviljona 1. Glavne tržnice Rijeka

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: 1.294.763,00 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 2008-2009

 • Rekonstrukcija Vatrogasne postaje Vežica

  Površina NKP: 620 m2

  Iznos bez PDV: 6.125.536,00 kn

  Investitor: Javna vatrogasna postaja Rijeka, Krešimirova 38, Rijeka

  Godina: 2008-2009

 • Rekonstrukcija i dogradnja srednje škole Antuna Barca Crikvenica

  Površina NKP: 606 m2

  Iznos bez PDV: 1.085.727,80 kn

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2008

 • Rekonstrukcija i adaptacija Mikrobio operacijske sale Oftalmologije i sobe za izolaciju

  Površina NKP: 210 m2

  Iznos bez PDV: 7.492.352,27 kn

  Investitor: Ministarstvo Zdravstva i socijalne skrbi

  Godina: 2007-2009

 • Rekonstrukcija Kazališnog parka u Rijeci III. Faza

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: 5.733.717,60 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 2007-2008

 • Rekonstrukcija Vile Ambasador, Opatija

  Površina NKP: 1.250 m2

  Iznos bez PDV: 8.660.780,00 kn

  Investitor: Liburnija Riviera hoteli d.d. Maršala Tita 198, Opatija

  Godina: 2007

 • Izgradnja komercijalnog stambenog objekta sa 6 stanova “Pešćićići”, Općina Viškovo

  Površina NKP: 660 m2

  Iznos bez PDV: 3.480.000,00 kn

  Investitor: Zanatska Zadruga GRADIN, Splitska 2/III, Rijeka

  Godina: 2006

 • Rekonstrukcija trga Matije Vlačića Flaciusa, Rijeka

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: 1.985.650,00 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 2006

 • Rekonstrukcija i adaptacija II. Kata Ginekologije i rađaonice

  Površina NKP: 1.100 m2

  Iznos bez PDV: 3.069.273,63 kn

  Investitor: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

  Godina: 2005

 • Rekonstrukcija i adaptacija Zračne baze Grobnik i okoliša

  Površina NKP: 1.075 m2

  Iznos bez PDV: 1.288.871,75 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 2004

 • Dogradnja mljekare i pekare Škurinje, PIK Rijeka

  Površina NKP: 735 m2

  Iznos bez PDV: 4.966.210,60 kn

  Investitor: PIK D.D. RIJEKA, Krešimirova 26, 51000, Rijeka, Hrvatska

  Godina: 2004

 • Rekonstrukcija i adaptacija prostora za kardiološki laboratorij

  Površina NKP: 110 m2

  Iznos bez PDV: 1.275.640,00 kn

  Investitor: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

  Godina: 2003

 • Rekonstrukcija prostora za Angio salu

  Površina NKP: 100 m2

  Iznos bez PDV: 1.628.686,72 kn

  Investitor: KBC Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka

  Godina: 2003

 • Rekonstrukcija i adaptacija 9 etaža 1. zgrade i 3 etaže 2. zgrade Studentskog Centra na Podmurvicama

  Površina NKP: 2.800 m2

  Iznos bez PDV: 1.890.136,25 kn

  Investitor: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

  Godina: 2002

 • Izrada fasade na upravnoj zgradi PGŽ Adamićeva 10

  Površina NKP: /

  Iznos bez PDV: konzervatorski nadzor

  Investitor: PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA, Adamićeva 10, Rijeka

  Godina: 2001

 • Rekonstrukcija i adaptacija prostora TV kuće Kanal Ri ex Municipij

  Površina NKP: 503 m2

  Iznos bez PDV: 1.861.100,00 kn

  Investitor: Kanal Ri i Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 1999

 • Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija učionica, dvorana i pomoćnih prostorija Salezijanske klasične gimnazije s pravom javnosti – faze I. II. i III.

  Površina NKP: 540 m2

  Iznos bez PDV: 2.797.000,00 kn

  Investitor: Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti, Vukovarska 62, Rijeka

  Godina: 1997

 • Izgradnja i dogradnja vatrogasnog doma Vežica u Rijeci

  Površina NKP: 1.250 m2

  Iznos bez PDV: 4.250.000,00 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 1997

 • Izgradnja i dogradnja stacionara centralnog skladišta Kukuljanovo

  Površina NKP: 1.150 m2

  Iznos bez PDV: 425.500,00 kn

  Investitor: KD Vodovod i kanalizacija

  Godina: 1996

 • Rekonstrukcija i adaptacija poduzetničkog inkubatora ex skladišta Crveni križ Pehlin

  Površina NKP: 700 m2

  Iznos bez PDV: 2.849.000,00 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 1995-1996

 • Rekonstrukcija i adaptacija doma za psihički bolesne osobe Lopača – 2 etaže

  Površina NKP: 300 m2

  Iznos bez PDV: 1.250.000,00 kn

  Investitor: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka

  Godina: 1994

 • Rekonstrukcija punionice i vinarije prazne ambalaže “Istravino” d.d.

  Površina NKP: 378 m2

  Iznos bez PDV: 1.725.000,00 kn

  Investitor: Istravino d.d., Ul. Tome Strižića 8, 51000, Rijeka

  Godina: 1994

 • Dogradnja i rekonstrukcija sindikalnog doma Mlaka – prenamjena u trgovinu

  Površina NKP: 1.120 m2

  Iznos bez PDV: 616.000 DEM

  Investitor: 3. Maj d.d., Liburnijska 3, 51000 Rijeka

  Godina: 1991

 • Adaptacija VI. Kata Riječkog nebodera za Ekonomski institut

  Površina NKP: 245 m2

  Iznos bez PDV: 134.750 DEM

  Investitor: Ekonomski fakultet Rijeka

  Godina: 1990

 • Rekonstrukcija II. Kata Užarska 2, Rijeka – smještaj SIZ Zdravstvo

  Površina NKP: 350 m2

  Iznos bez PDV: 192.500 DEM

  Investitor: SIZ Zdravstvo, Rijeka

  Godina: 1989