KBC Rijeka – Onkologija, ORL, Neurologija, Stara uprava