KBC Rijeka, kateterizacijski laboratorij na lokalitetu Sušak