KBC Angiosala – radovi na uređenju i opremanju operacione sale i pratećeg prostora za smještaj radiološko angiološkog CBCT uređaja