Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka – energetska obnova, prilagodba i adaptacija